Umowy cywilnoprawne / System Neptun

Zarządzanie rozliczeniami z tytułu umów cywilnoprawnych.

Moduł daje możliwość naliczania wynagrodzeń, wynikających ze zobowiązań z umów zleceń lub o dzieło, zawieranych z pracownikami, zatrudnionymi na umowę o pracę oraz osobami zewnętrznymi.

Naliczanie wynagrodzeń odbywa się zgodnie ze zdefiniowanymi rodzajami wypłat, np. ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub bez składek, umowami ryczałtowymi i in.

W naliczeniach uwzględniane są nieobecności i potrącenia.

Wsparty szeregiem wydruków i zestawień jest narzędziem niezbędnym podczas prowadzenia rozliczeń z ZUS czy Urzędem Skarbowym.

Umowy cywilnoprawne
są jednym z komponentów systemu Neptun.

Dzięki spójności danych, można korzystać z danych modułu Kadry
oraz uwzględnić w naliczeniach wynagrodzeń w Płacach.

Zapytaj o ofertęWszystkie moduły

Wypróbuj nasze rozwiązania

Specjaliści ITcell podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem, aby zapewnić profesjonalne i niezawodne rozwiązania dla Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu