Płace / System Neptun

Zarządzanie rozliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, generowanie list płac w oparciu o wybrane parametry, kontrolowanie progów podatkowych, podstaw ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz inne funkcjonalności.

Moduł Płace realizuje proces naliczania wynagrodzeń dla pracowników, których dane są ewidencjonowane w module Kadry. Głównym trzonem modułu płacowego jest rejestr list płac, pozwalający na prowadzenie list głównych oraz dodatkowych. Listy można prowadzić w podziale na klasyfikację budżetową oraz na grupy organizacyjne.

Moduł opiera się na dowolnej ilości, w pełni definiowalnych, składników płacowych. W panelu administracyjnym można zdefiniować czy poszczególne składniki mogą być edytowane przez podległe jednostki, lub też ustalić, że składniki te mają być definiowane odgórnie.

W przypadku zarejestrowanej nieobecności w module Kadry (informacje o nieobecności można wprowadzić także w module Płace), moduł Płace automatycznie pomniejsza wynagrodzenie zasadnicze na liście głównej. W zależności od typu nieobecności oraz rodzaju płatności, system naliczy należne wynagrodzenie za czas choroby lub odpowiednią kwotę zasiłku i umieści je w kartotece płacowej odpowiedniego miesiąca.

Płace są wyposażone w generator zestawień i druków: list płac, odcinków płacowych, list zbiorczych, kart wynagrodzeń.

Płace są jednym z komponentów systemu Neptun.

Dzięki spójności danych, w Płacach można korzystać z danych
wprowadzonych w module Kadry.

Zapytaj o ofertęWszystkie moduły

Wypróbuj nasze rozwiązania

Specjaliści ITcell podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem, aby zapewnić profesjonalne i niezawodne rozwiązania dla Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu