e-teczka

Dokumentacja pracownicza prowadzona w formie elektronicznej.

Moduł e-teczka to zdigitalizowana tradycyjna teczka pracownicza z odpowiednio uszeregowanymi dokumentami. Umożliwia szybkie wyszukanie i przeglądanie dokumentów, dotyczących danego pracownika lub wybranego rodzaju dokumentów.

Dzięki e-teczce prowadzenie akt osobowych to wygodny, bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) sposób na obniżenie kosztów związanych z przechowywaniem i zarządzaniem dokumentacją.

e-teczka umożliwia:

- składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego z poziomu aplikacji,
- zakładanie elektronicznych teczek pracowniczych (również masowo) z wykorzystaniem bazy danych kadrowych Klienta,
- przyporządkowanie dokumentów do właściwej części akt osobowych,
- prowadzenie rejestrów dokumentów,
- zastosowanie szeregu filtrów,
- eksport danych do plików ZIP, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Sprawdź czy e-teczka współpracuje
z Twoją bazą danych kadrowych.

Wypróbuj nasze rozwiązania

Specjaliści ITcell podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem, aby zapewnić profesjonalne i niezawodne rozwiązania dla Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu