Polityka cookies

Polityka cookies
serwisu internetowego ITcell Sp. z o.o.

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka cookies określa zasady wykorzystywania Cookies do gromadzenia i przechowywania informacji, zbieranych od Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z zawartości i funkcjonalności Serwisu internetowego, należącego do ITcell Sp. z o.o.

2. Definicje
Cookies – informacje zapisywane w pamięci masowej urządzenia, wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z Serwisu internetowego.
ITcell – ITcell Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433652, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 957-10-66-439, REGON 221745186.
Polityka cookies – niniejszy dokument określony w pkt. 1.
Serwis internetowy – strona lub serwis internetowy prowadzony przez ITcell.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z zawartości i funkcjonalności Serwisu internetowego.

3. Dane zbierane z wykorzystaniem Cookies
1) Korzystanie z Serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki, ograniczających lub wyłączających działanie Cookies, oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie Cookies do zbierania danych i uzyskiwanie przez ITcell do nich dostępu.
2) Do głównych informacji, zbieranych z wykorzystaniem Cookies, mogą należeć:
    a) adres IP,
    b) nazwa domeny,
    c) czas przechowywania Cookies na urządzeniu końcowym,
    d) unikalny identyfikator.
3) Dane zbierane z wykorzystaniem Cookies służą w szczególności do:
    a) poprawy jakości działania Serwisu internetowego,
    b) tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
    c) utrzymywania sesji Użytkowników,
    d) dostarczania Użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych.

4. Rodzaje stosowanych Cookies
W Serwisie internetowym stosuje się następujące rodzaje Cookies:
a) niezbędne – zapewniają sprawne funkcjonowanie Serwisu internetowego, np. w zakresie utrzymywania sesji,
b) funkcjonalne – umożliwiają personalizację ustawień i interfejsu Serwisu internetowego, np. w zakresie jego wyglądu, czy responsywności,
c) wydajnościowe – wspierają optymalizację i rozwój Serwisu internetowego, np. dzięki analizie doświadczeń Użytkowników,
d) preferencyjne – służą personalizacji treści i reklam w Serwisie internetowym.

5. Postanowienia końcowe
1) Większość dostępnych przeglądarek umożliwia ograniczenie lub wyłączenie działania Cookies. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia zakresu działania Cookies i w dowolnym momencie może wyłączyć ich obsługę. Zasady konfiguracji Cookies zazwyczaj są dostępne w pomocy danej przeglądarki.
2) Wyłączenie Cookies może spowodować, że niektóre elementy lub cały Serwis internetowy nie będą poprawnie wyświetlane.
3) Polityka cookies obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.