System Neptun

to kompleksowe rozwiązanie dla organizacji budżetowych również o rozproszonych jednostkach, oparte na pracy w chmurze, z uwzględnieniem specyfiki Prawa Oświatowego oraz Karty Nauczyciela.


Poszczególne moduły systemu Neptun Edu funkcjonują w oparciu o wspólną, jednolitą bazę danych. Wymiana informacji między modułami odbywa się w sposób automatyczny i nieintencjonalny, czyli poszczególne moduły korzystają ze wspólnych informacji bez konieczności jakiegokolwiek eksportu i importu danych.

Zastosowana technologia gwarantuje jednorodność danych, bez konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji w różnych modułach. Jednolitość bazy danych wpływa znacząco na wygodę komfort pracy, np. poprzez płynne przełączanie się pomiędzy modułami systemu.

System Neptun składa się z następujących modułów:

Wypróbuj nasze rozwiązania

Specjaliści ITcell podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem, aby zapewnić profesjonalne i niezawodne rozwiązania dla Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu