e-poradnia

e-poradnia to kompleksowe rozwiązanie dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.

System e-poradnia jest systemem przeznaczonym do wsparcia funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Najprościej rzecz ujmując, umożliwia zarządzanie czasem pracy specjalistów oraz zarządzanie bazą odbiorców udzielanej pomocy, zawierającą dane osobowe, dane kontaktowe, informacje o zaplanowanych i odbytych wizytach.

e-poradnia pracuje w chmurze, dzięki czemu można z niej korzystać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, wykorzystując do tego celu przeglądarkę internetową. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość pracy zdalnej.

Samodzielna rejestracja na pierwszą konsultację przez www.

Rodzice, nie wychodząc z domu, mogą dokonać samodzielnie rejestracji dzieci na pierwszą konsultację, za pomocą specjalnego formularza rejestracyjnego, dostępnego przez www.System na podstawie wprowadzonych danych, automatycznie przydzieli do odpowiedniej poradni i zaproponuje wolne terminy do określonych specjalistów. Dzięki temu rodzice będą mogli wybrać dogodne terminy i w łatwy sposób zarejestrować swoje pociechy.

Ścieżka szybkiej rejestracji.

W sytuacji, gdy w krótkim czasie trzeba zarejestrować do poradni nowego odbiorcę pomocy, np. w trakcie rozmowy telefonicznej, można skorzystać ze ścieżki szybkiej rejestracji. Wprowadzając do e-poradni minimum informacji (wystarczy imię i nazwisko dziecka, telefon kontaktowy oraz powód zgłoszenia się do poradni), pracownik poradni może w prosty i szybki sposób wprowadzić zgłoszone dziecko do systemu oraz zarejestrować na wizytę.

Terminarz poradni – zarządzanie czasem pracy specjalistów.

e-poradnia daje możliwość optymalizacji zarządzania czasem pracy specjalistów, dzięki funkcji terminarza. Zawiera on bieżące dane o dostępności specjalistów (w tym o dyżurach i nieobecnościach) oraz umówionych terminach konsultacji, badań, terapii i innych spotkań z odbiorcami pomocy.
Terminarz udostępnia szeroki wachlarz filtrowania danych, co umożliwia np. szybkie sprawdzenie wolnych terminów u określonego specjalisty. Dzięki temu w łatwy sposób, np. w trakcie konsultacji lub rozmowy telefonicznej, możliwe jest ustalenie terminu kolejnej wizyty i dokonanie rejestracji.

Powiadomienia sms.

e-poradnia automatycznie wysyła do rodziców powiadomienia sms, zawierające krótkie informacje o terminach konsultacji, badań, terapii i innych spotkań, jak również o zmianach w ustalonych wcześniej terminach. Treść powiadomień sms można dostosować w systemie do rodzaju wysyłanych powiadomień.

Ewidencja odbiorców

Każdy odbiorca pomocy ma swoją kartotekę, w której oprócz standardowych danych osobowych i teleadresowych, zawarte są m.in. wykaz powiadomień sms oraz informacje o wizytach. Dzięki filtrowaniu danych w terminarzu, dla każdego odbiorcy z osobna, można dokonać przeglądu wizyt odbytych i zaplanowanych. Wykorzystując zestawienie odbiorców na dany dzień, można w jednym miejscu uzyskać szeroki wachlarz informacji o poszczególnych odbiorcach, zarejestrowanych na wybrany dzień.

Formularze i wydruki

W systemie e-poradnia jest dostępny menadżer formularzy, umożliwiający tworzenie i modyfikowanie różnorodnych formularzy i wydruków. Użytkownicy mogą budować od podstaw swoje formularze lub modyfikować już istniejące. Gotowe formularze można eksportować do pliku docx, celem ewentualnej dalszej obróbki przez inne osoby lub do pliku pdf.

Eksport danych

Wszelkie zestawienia danych udostępnione w e-poradni, w formie tabelarycznej, można eksportować do plików csv, xlsx i pdf. W przypadku danych zawartych w kartotece odbiorcy pomocy, wybrane dane można przekazywać do Systemu Informacji Oświatowej. Ze względu na ograniczenia wprowadzone przez producenta SIO, aktualnie import danych zewnętrznych jest możliwy wyłącznie w zakresie: imienia, nazwiska, nr-u PESEL, daty urodzenia.